Mindfulness w pracy (oferta dla firm)

W zależności od potrzeb firmy i jej pracowników, organizujemy treningi antystresowe oparte na Mindfulness w różnych formach.

Przykładowe propozycje:

I. Treningi wprowadzające w techniki redukcji stresu:
Ia. "Dzień z Uważnością",
Ib. "Wprowadzenie do Mindfulness" - trening:  2-dniowy lub 4-dniowy.

II. Treningi klasyczne MBSR: 8- tygodniowy

III. Autorskie programy treningowe,  opracowane do potrzeb tematycznych i czasowych danej firmy (także uzupełnione o kształtowanie innych umiejętności istotnych w pracy: jak efektywne komunikowanie, treningi asertywności, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole, kreatywności, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, etc)

IV. Autorskie wykłady, (naukowe, popularnonaukowe, popularyzatorskie)  opracowane do potrzeb tematycznych i czasowych Zamawiającego z obszaru psychologii.

WAŻNE!!!
By uczestniczyć w programie MBSR nie jest wymagane, żadne przygotowanie, ani doświadczenie, ale by trening był skuteczny konieczne jest codzienne, samodzielne wykonywanie ćwiczeń według instrukcji otrzymanych od prowadzącego zajęcia.

 

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Jakie są efekty rozwijania mindfulness (uważności)?

 Treningi Mindfulness rozwijają wiele kompetencji, do najbardziej spektakularnych zaliczyć można:

- konstruktywna nauka metod radzenia sobie z problemami i stresem,
- profilaktyka przed wypaleniem zawodowym,
- nauka uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami,
- nauka przeciwdziałania rozproszeniu umysłu,
- wzmacnianie sił koncentracji,
- kształtowanie doświadczania poczucia własnej skuteczności i aktywnej postawy (w przeciwieństwie do pasywnej).

 2. Jakie techniki wykorzystywane sa podczas treningów Mindfulness?

Podczas treningów Mindfulness wykorzystuje się:

- świadome oddychanie – dzięki pracy z oddechem można osiągnąć większą samokontrolę nad automatycznymi, emocjonalnymi reakcjami;
- świadomy ruch („mindful joga”)- połączenie ruchu ciała z oddechem;
- świadomość ciała- dzięki czemu można osiągnąć większą samokontrolę nad reakcjami somatycznymi;
- samoobserwację, świadomość chwili obecnej;
- techniki medytacyjne i kontemplacyjne.

 3. Czy są dowody lub doniesienia naukowe świadczące o skuteczności treningów Mindfulness?

Skuteczność treningów Mindfulness jest potwierdzona licznymi badaniami. Badania przeprowadzano zarówno u ludzi zdrowych, chcących poprawić swoje funkcjonowanie oraz w wielu grupach wymagających wsparcia w radzeniu sobie ( w tym chorych somatycznie, osób z lękiem, z depresją, uzależnionych itd.). Duży zbiór wyników badań naukowych znaleźć można na stronie American Mindfulness Research Association (https://goamra.org/resources/reviewsmeta-analysis/).

Oto tylko niektóre, wybrane wśród najnowszych artykułów opisujących i dowodzących o skuteczności Mindfulness w miejscu pracy:

1. Westphal M, Bingisser MB, Feng T, Wall M, Blakley E, Bingisser R, Kleim B: Protective benefits of mindfulness in emergency room personnel. J Affect Disord. 2015 Apr 1;175:79-85. doi: 10.1016/j.jad.2014.12.038.

2. Zeller JM, Levin PF.: Mindfulness interventions to reduce stress among nursing personnel: an occupational health perspective. Workplace Health Saf. 2013 Feb;61(2):85-9; quiz 90. doi: 10.3928/21650799-20130116-67. Epub 2013 Jan 23.

3. Aikens KA, Astin J, Pelletier KR, Levanovich K, Baase CM, Park YY, Bodnar CM. Mindfulness goes to work: impact of an online workplace intervention. J Occup Environ Med. 2014 Jul;56(7):721-31.

4. Horner JK, Piercy BS, Eure L, Woodard EK: A pilot study to evaluate mindfulness as a strategy to improve inpatient nurse and patient experiences. Appl Nurs Res. 2014 Aug;27(3):198-201.

5. Moody K, Kramer D, Santizo RO, Magro L, Wyshogrod D, Ambrosio J, Castillo C, Lieberman R, Stein J. Helping the helpers: mindfulness training for burnout in pediatric oncology--a pilot program. J Pediatr Oncol Nurs. 2013 Sep-Oct;30(5):275-84.

6. Foureur M, Besley K, Burton G, Yu N, Crisp J. Enhancing the resilience of nurses and midwives: pilot of a mindfulness-based program for increased health, sense of coherence and decreased depression, anxiety and stress. Contemp Nurse. 2013 Aug;45(1):114-25.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt (formularz kontaktowy).