KATOWICE - Miasto Muzyki UNESCO

organizuje wydarzenie:

Mindfulness w pracy muzyka


W trakcie warsztatu, popartego wynikami badań nad skutecznością, uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi założeniami i technikami Mindfulness, które są przydatne w pracy muzyka, zarówno w procesie twórczym, jak i w przygotowaniu oraz występie scenicznym.

*Mindfulness* (w tłumaczeniu polskim uważność) jest to stan świadomości będącym ukierunkowaniem na chwilę obecną, to sposób bycia kształtujący umiejętność nieoceniającej samoobserwacji. Uważność jest umiejętnością świadomego radzenia sobie ze stresem poprzez zrywanie z nawykowymi,
automatycznymi działaniami, którymi kierujemy się w życiu i na scenie.

Dzięki rozwijaniu umiejętności jaką jest Mindfulness:
- uczysz się skupienia uwagi w różnych sytuacjach mimo rozpraszających bodźców,
- uczysz się obserwować funkcjonowanie własnego umysłu, dzięki czemu efektywniej radzisz sobie ze stresem codzienności oraz tremą,
- otwierasz i uwrażliwiasz się na doświadczenia zmysłowe, co wyzwala kreatywność,
- zwiększasz samoświadomość zarówno w zakresie własnych mocnych, jak i słabych stron, dzięki czemu trafnie stawiasz cele i oczekiwania wobec siebie i otoczenia oraz budujesz adekwatne poczucie własnej wartości.

Warsztat połączony z wykładem poprowadzi dr Aleksandra Dembińska.

Warsztat odbędzie się 25 września w sali 105 w budynku Katowice Miasto Ogrodów.

Uwaga! Liczbę uczestników ograniczamy do 15.

Szczegóły: Mindfulness w pracy muzyka

ZAPRASZAMY !!!